Saul Bronfeld

"The 'Chieftain Tank Affair': Realpolitik, Perfidy and the Genesis of Merkava", Contemporary British History (2015)


 

"Did TRADOC Outmanoeuvre the Manoeuvrists? A Comment"

War & Society, vol. 27, no.2 (October 2008).

 

"Fighting Outnumbered: The Impact of the Yom Kippur War on the U.S. Army",

The Journal of Military History,  vol. 71, no. 2 (April 2007).

 

משחקי מלחמה מטכ"ליים 1968-1971,מרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית, מאי 2016(שמור).

"קו בר-לב לא היה קו מאז'ינו", אתר יד לשיריון, 25 אוקטובר 2015.

"מגננה-הפן השני של מארס״, בין הקטבים (מרכז דדו לחשיבה

צבאית בין-תחומית), יולי 2015.

 

"מצב גבולי", מערכות, גיליון 456, אוגוסט 2014

 

"דם ודמים - על חשיבה צבאית וחשיבה כלכלית", צבא ואסטרטגיה, גליון 1/6, 2014

 "לא קלקלנים!", צבא ואסטרטגיה, כרך 7,  גיליון 2,ספטמבר 2015

 

"המהפיכות הצבאיות של ישראל", מערכות, גיליון 444, אוגוסט 2012

 

"טליק והתותח הבריטי 110 מ"מ", שיריון, גיליון 40, פברואר 2012.

 

"מדינאות חכמה: לוי אשכול והרכש הביטחוני בשנות ה-60", מערכות, גיליון 437, יוני 2011.

 

"אלביון הבוגדנית" - התיק", שיריון, גיליון 37, אוקטובר 2010.

 

מ'עיט' ל'קורנס'- תחילתה של ידידות אוירית, מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל מיסודה של עמותת חיל האויר, ספטמבר 2010.

 

"דם ודמים – על בטחון לאומי ושוק ההון", שיריון, גליון 32, מאי 2009,

(הרצאה במרכז האקדמי רופין, בערב שהוקדש לפרסום הספר "כח צביקה").

 

"בגדי המלך החדשים הגרסה האמריקנית", מערכות, גיליון 418, אפריל 2008.

 

"רפורמה בעקבות כישלונות צבאיים", מערכות, גיליון 412, מאי 2007.

 

"מה למחדל יום כיפור ולתקציב הביטחון?" הארץ, 12.6.2006.

 

"מעטים מול רבים – השפעות מלחמת יום הכיפורים על צבא ארה"ב", מערכות, גיליון 404-403, דצמבר 2005.*

 

"מילואים: בעיית שיח של כלכלנים ושל אנשי צבא", מערכות, גיליון 390, יולי 2003.

 

"שקי חול – מיגון לשנות ה-2000?", מערכות, גיליון 385, ספטמבר 2002.

 

"עקרונות המלחמה בעידן המידע", מערכות , גיליון 377, יוני 2001.

(ביקורת על סיפרו של

Robert  R. Leonhard, The Principles of War for the Information Age).

 

"מסקנה טריוויאלית או אג'נדה סמויה?", מערכות, גיליון 366-367, אוקטובר 1999

(תגובה למאמרו של ד"ר צבי לניר, "הכשל החשיבתי של הצבאות בעימותים נמוכי עצימות").

 

"הם לא היו מרובעים", מערכות, גיליון 357-356, מרס 1998

(ביקורת על ספרו של

 Michael D. Daubler ,Closing with the Enemy - How GIs Fought the War in Europe 1944-1945).

 

"סירבו לרדת מן הסוס", הארץ ספרים,  17.5.1995

(ביקורת על ספרו של דוד איילון, אבק שריפה ונשק חם בסולטנות הממלוכית).

 

* המאמר התפרסם גם בספר 40 שנה אחרי - מבט לאחור של חוקרים על כשלים והישגים במלחמת יום הכיפורים ,שערכו פרופ' יורם דינשטיין וסא"ל (מיל') אברהם זהר, תל אביב, המכון לחקר מלחמות ישראל, 2014

גרסה מקוצרת של המאמר הופיעה גם בשיריון, גיליון 25, מארס 2007

​FIND ME

Email me

הפרסומים בהיסטוריה צבאית 

שאול(סם)

ברונפלד

שאול ברונפלד כיהן כיו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך  בין השנים 2006 – 2013. לפני כן כיהן 15 שנים כמנכ"ל הבורסה. קודם להצטרפותו לבורסה שימש כמנהל חטיבת ההשקעות בבנק כללי לישראל (1984 -  1986).

 

הוא פרש מבנק ישראל בשנת 1984 אחרי שמילא שורה של תפקידים: כלכלן ראשי במחלקת המחקר, מנהל הפעולות בשוק ההון ומינהל מלוות המדינה, ומנהל המחלקה הבינלאומית (1964 - 1984).

 

 הוא בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה וסטטיסטיקה (1963).

מוסמך האוניברסיטה העברית בכלכלה ומינהל עסקים (1967).

מוסמך אוניברסיטת תל-אביב בלימודי בטחון (בהצטיינות יתרה, 2005)

 

שאול ברונפלד מלמד בבית הספר למוסמכים במינהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב את הקורס "שוק ההון בישראל" והוא חבר בוועדה המייעצת לענייני בנקאות בבנק ישראל. בנוסף הוא משרת כעמית מחקר ועורך משנה במרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית ,חטיבת תוה"ד , אגף המבצעים